O cenách

První ročník udílení Výročních cen OSA se konal v červnu 2006, kdy byli oceněni skladatelé, textaři a nakladatelé za svou tvorbu v předešlém roce. Jedním z mnoha důvodů, proč se OSA rozhodl vstoupit do sféry předávání hudebních cen, byla skutečnost, že v České republice do té doby neexistovalo žádné ocenění určené těm, kteří se na vzniku hudebního díla podílejí nejvíce - skladatelům, textařům a nakladatelům. Považujeme za velmi důležité ukazovat veřejnosti, kdo se za hudební tvorbou a známými hity vlastně skrývá.
Jako jediné v České republice jsou tyto ceny, kromě Zlaté ceny OSA, Zlatého fondu OSA a ceny za šíření a propagaci české hudby, udělovány na základě zasílaných statistik hlášení rozhlasových a televizních vysílatelů, provozovatelů hudebních on-line služeb, výrobců a prodejců nosičů nebo pořadatelů koncertů. O výsledcích tedy nerozhoduje žádná odborná porota, ale jsou odrazem toho, jakou hudbu každý den slyšíme z rádií a televizí, kupujeme na nosičích nebo jaké koncerty jsou nejvíce navštěvovány.Spojují také jako jediné autory napříč hudebními žánry, jsou udělovány celkem v 15 kategoriích jak za tvorbu v oblasti vážné a populární hudby. V loňském roce byly uděleny i ceny nejúspěšnějšímu skladateli a skladbě mezižánry. Každý rok je uděleno na základě rozhodnutí dozorčí rady OSA nejvyšší ocenění – Zlatá cena OSA za přínos české hudbě nebo Zlatý fond OSA za dlouhodobě nejhranější skladby a autory. Oceňováni jsou také mladí autoři do 30 let jak v populární, tak vážné hudbě, kteří dostávají i finanční ocenění od OSA na rozvoj své další tvorby.
Kromě kategorie Zlatý fond OSA jsou ceny určeny žijícím autorům.

KDY SE KONÁ VYHLÁŠENÍ CEN?

Každoročně od roku 2006, vždy přibližně v polovině června za uplynulý rok.

V JAKÝCH KATEGORIÍCH SE CENY UDÍLEJÍ?

 název kategoriepopis a pravidla

1

POPULÁRNÍ SKLADBA ROKU nejúspěšnější skladba dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití

2

VÁŽNÁ SKLADBA ROKU nejúspěšnější skladba dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití z kategorií 3 až 6

3

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SKLADATEL POPULÁRNÍ HUDBY autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách

4

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TEXTAŘ autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách

5

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SKLADATEL VÁŽNÉ HUDBY autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách, z kategorií 3 až 6

6

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ NAKLADATEL autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách

7

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MLADÝ AUTOR POPULÁRNÍ HUDBY (skladatel nebo textař) nejúspěšnější skladatel do 30 let, který se poprvé objevil mezi nejúspěšnějšími skladbami dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití, pořadí dle výše umístění

8

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MLADÝ AUTOR VÁŽNÉ HUDBY nejúspěšnější skladatel do 30 let, který se poprvé objevil mezi nejúspěšnějšími skladbami dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití, pořadí dle výše umístění

9

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AUTOR V ZAHRANIČÍ finančně nejúspěšnější autor děl, která byla užita v zahraničí, hodnotí se podle příjmů došlých v daném roce

10

ZLATÁ CENA OSA uděleno na základě rozhodnutí dozorčí rady OSA za přínos české hudbě

11

ZLATÝ FOND OSA nejvýznamnější autoři nebo dlouhodobě nejhranější skladby, mohou být i dva zápisy, uděleno na základě rozhodnutí dozorčí rady OSA

12

KONCERT ROKU

nejnavštěvovanější koncert roku nebo koncertní tour s převahou děl domácích autorů

13

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SKLADATEL MEZI ŽÁNRY

autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách, z kategorií 3 až 6

14

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SKLADBA MEZI ŽÁNRY

nejúspěšnější skladba dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití z kategorií 3 až 6

15

CENA ZA PROPAGACI A ŠÍŘENÍ ČESKÉ HUDBY uděleno na základě rozhodnutí dozorčí rady OSA za přínos české hudbě
  • Pod záštitou
  • Hlavní mediální partneři
  • Mediální partneři
  • Partneři