O cenách

První ročník udílení Výročních cen OSA se konal v červnu 2006, kdy byli oceněni skladatelé, textaři a nakladatelé za svou tvorbu v předešlém roce. Jedním z mnoha důvodů, proč se OSA rozhodl vstoupit do sféry předávání hudebních cen, byla skutečnost, že v České republice do té doby neexistovalo žádné ocenění určené těm, kteří se na vzniku hudebního díla podílejí nejvíce - skladatelům, textařům a nakladatelům. Považujeme za velmi důležité ukazovat veřejnosti, kdo se za hudební tvorbou a známými hity vlastně skrývá.
Jako jediné v České republice jsou tyto ceny, kromě Zlaté ceny OSA, Zlatého fondu OSA a ceny za šíření a propagaci české hudby, udělovány na základě zasílaných statistik hlášení rozhlasových a televizních vysílatelů, provozovatelů hudebních on-line služeb, výrobců a prodejců nosičů nebo pořadatelů koncertů. O výsledcích tedy nerozhoduje žádná odborná porota, ale jsou odrazem toho, jakou hudbu každý den slyšíme z rádií a televizí, kupujeme na nosičích nebo jaké koncerty jsou nejvíce navštěvovány.Spojují také jako jediné autory napříč hudebními žánry, jsou udělovány celkem v 15 kategoriích jak za tvorbu v oblasti vážné a populární hudby. V loňském roce byly uděleny i ceny nejúspěšnějšímu skladateli a skladbě mezižánry. Každý rok je uděleno na základě rozhodnutí dozorčí rady OSA nejvyšší ocenění – Zlatá cena OSA za přínos české hudbě nebo Zlatý fond OSA za dlouhodobě nejhranější skladby a autory. Oceňováni jsou také mladí autoři do 30 let jak v populární, tak vážné hudbě, kteří dostávají i finanční ocenění od OSA na rozvoj své další tvorby.
Kromě kategorie Zlatý fond OSA jsou ceny určeny žijícím autorům.

KDY SE KONÁ VYHLÁŠENÍ CEN?

Každoročně od roku 2006, vždy přibližně v polovině června za uplynulý rok.

V JAKÝCH KATEGORIÍCH SE CENY UDÍLEJÍ?

 název kategoriepopis a pravidla

1

POPULÁRNÍ SKLADBA ROKU nejúspěšnější skladba dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití

2

VÁŽNÁ SKLADBA ROKU nejúspěšnější skladba dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití z kategorií 3 až 6

3

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SKLADATEL POPULÁRNÍ HUDBY autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách

4

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TEXTAŘ autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách

5

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SKLADATEL VÁŽNÉ HUDBY autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách, z kategorií 3 až 6

6

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ NAKLADATEL autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách

7

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MLADÝ AUTOR POPULÁRNÍ HUDBY (skladatel nebo textař) nejúspěšnější skladatel do 30 let, který se poprvé objevil mezi nejúspěšnějšími skladbami dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití, s maximální délkou zastupování 24 měsíců, pořadí dle výše umístění

8

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MLADÝ AUTOR VÁŽNÉ HUDBY nejúspěšnější skladatel do 30 let, který se poprvé objevil mezi nejúspěšnějšími skladbami dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití, s maximální délkou zastupování 24 měsíců, pořadí dle výše umístění

9

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AUTOR V ZAHRANIČÍ finančně nejúspěšnější autor děl, která byla užita v zahraničí, hodnotí se podle příjmů došlých v daném roce

10

ZLATÁ CENA OSA uděleno na základě rozhodnutí dozorčí rady OSA za přínos české hudbě

11

ZLATÝ FOND OSA nejvýznamnější autoři nebo dlouhodobě nejhranější skladby, mohou být i dva zápisy, uděleno na základě rozhodnutí dozorčí rady OSA

12

KONCERT ROKU

nejnavštěvovanější koncert roku nebo koncertní tour s převahou děl domácích autorů

13

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SKLADATEL MEZI ŽÁNRY

autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách, z kategorií 3 až 6

14

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SKLADBA MEZI ŽÁNRY

nejúspěšnější skladba dle výše inkasa ze všech identifikovatelných druhů užití z kategorií 3 až 6

15

CENA ZA PROPAGACI A ŠÍŘENÍ ČESKÉ HUDBY uděleno na základě rozhodnutí dozorčí rady OSA za přínos české hudbě
  • Pod záštitou
  • Hlavní mediální partneři
  • Mediální partneři