První ročník udílení Výročních cen OSA se konal v červnu 2006, kdy byli oceněni skladatelé, textaři a nakladatelé za svou tvorbu v předešlém roce. Jedním z mnoha důvodů, proč se OSA rozhodl vstoupit do sféry předávání hudebních cen, byla skutečnost, že v České republice do té doby neexistovalo žádné ocenění určené těm, kteří se na vzniku hudebního díla podílejí nejvíce - skladatelům, textařům a nakladatelům. Považujeme za velmi důležité ukazovat veřejnosti, kdo se za hudební tvorbou a známými hity vlastně skrývá.

Jako jediné v České republice jsou tyto ceny, kromě Zlaté ceny OSA, Zlatého fondu OSA a ceny za šíření a propagaci české hudby, udělovány na základě zasílaných statistik hlášení rozhlasových a televizních vysílatelů, provozovatelů hudebních on-line služeb, výrobců a prodejců nosičů nebo pořadatelů koncertů. O výsledcích tedy nerozhoduje žádná odborná porota, ale jsou odrazem toho, jakou hudbu každý den slyšíme z rádií a televizí, kupujeme na nosičích nebo jaké koncerty jsou nejvíce navštěvovány.

Abychom více přiblížili veřejnosti opravdu aktuální úspěšnou tvorbu jak v oblasti vážné, tak populární hudby, se žebříčky sestavují od roku 2020 pouze ze skladeb, které poprvé v posledních dvou letech zaznamenali mimořádný úspěch v koncertním provedení, ve vysílání rozhlasu a televize, v prodejnosti nosičů, na internetu a při dalších užitích, a to bez ohledu na datum jejich registrace u OSA. To znamená, že jde o skladby, za které dostali autoři své odměny poprvé v posledních dvou letech.

Spojují také jako jediné autory napříč hudebními žánry, jsou udělovány celkem v 15 kategoriích jak za tvorbu v oblasti vážné a populární hudby. Každý rok je uděleno na základě rozhodnutí dozorčí rady OSA nejvyšší ocenění – Zlatá cena OSA za přínos české hudbě nebo Zlatý fond OSA za dlouhodobě nejhranější skladby a autory. Oceňováni jsou také mladí autoři do 30 let jak v populární, tak vážné hudbě, kteří dostávají i finanční ocenění od OSA na rozvoj své další tvorby.


Kromě kategorie Zlatý fond OSA jsou ceny určeny žijícím autorům.

Vyhlášení cen
se koná

každoročně od roku 2006,
vždy přibližně v polovině června
za uplynulý rok

Kategorie cen

Výsledky výročních cen vycházejí ze statistik užitých hudebních děl (kromě kategorie 11, 12 a 13). Jde o autory a skladby, které poprvé v posledních dvou letech zaznamenaly mimořádný úspěch v koncertním provedení, ve vysílání rozhlasu a televize, v prodejnosti nosičů, na internetu a při dalších užitích, a to bez ohledu na datum jejich registrace u OSA. 

Ceny se udělují českým žijícím autorům (kromě kategorie 6, 10, 12 a 13) nebo původním skladbám českých žijících autorů, kteří jsou ve smluvním vztahu s OSA.

Pravidlo pro kategorie 7 a 8: autor může být oceněn pouze jednou.

Ceny v některých kategoriích nemusejí být uděleny každoročně.

 

 • 1
  Populární skladba roku
  nejúspěšnější skladba dle všech identifikovatelných druhů užití
 • 2
  Vážná skladba roku
  nejúspěšnější skladba dle všech identifikovatelných druhů užití
 • 3
  Nejúspěšnější skladatel populární hudby
  autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách
 • 4
  Nejúspěšnější skladatel vážné hudby
  autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách
 • 5
  Nejúspěšnější textař
  autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách
 • 6
  Nejúspěšnější nakladatel
  autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách
 • 7
  Nejúspěšnější mladý autor populární hudby (skladatel nebo textař)
  nejúspěšnější skladatel do 30 let, který se poprvé objevil mezi nejúspěšnějšími skladbami dle všech identifikovatelných druhů užití, s maximální délkou zastupování 24 měsíců
 • 8
  Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby
  nejúspěšnější skladatel do 30 let, který se poprvé objevil mezi nejúspěšnějšími skladbami dle všech identifikovatelných druhů užití, s maximální délkou zastupování 24 měsíců
 • 9
  Nejúspěšnější autor v zahraničí
  nejúspěšnější autor děl, která byla užita v zahraničí, hodnotí se podle příjmů došlých v daném roce. Ceny se udělují zvlášť pro kategorii vážné i populární hudby
 • 10
  Koncert roku
  nejnavštěvovanější koncert roku nebo koncertní turné s převahou děl domácích autorů
 • 11
  Zlatá cena OSA
  určena významným žijícím autorům za celoživotní přínos české hudbě, uděluje se na základě rozhodnutí Dozorčí rady OSA
 • 12
  Zlatý fond OSA
  nejvýznamnější již nežijící čeští autoři, kteří byli ve smluvním vztahu s OSA, a také dlouhodobě nejúspěšnější skladby těchto autorů, uděluje se na základě rozhodnutí Dozorčí rady OSA. Zařazení do Zlatého fondu je možné v jednom ročníku do obou kategorií
 • 13
  Cena za propagaci a šíření české hudby
  Uděluje se významným osobnostem i mimo autorskou obec, zejména z oblasti publicistiky, výkonného umění, či produkce apod. na základě rozhodnutí Dozorčí rady OSA
 • 14
  Nejúspěšnější skladatel mezi žánry
  autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách
 • 15
  Nejúspěšnější skladba mezi žánry
  nejúspěšnější skladba dle všech identifikovatelných druhů užití
 • 16
  Nejúspěšnější streamovaný autor
  Autor největšího počtu skladeb streamovaných na internetových platformách, např. na Apple Music, Deezer, Google Play, Spotify, Stream, Tidal, You Radio, You Tube apod., které se objevují v TOP 100.