O cenách


První ročník udílení Výročních cen OSA se konal v červnu 2006, kdy byli oceněni skladatelé, textaři a nakladatelé za svou tvorbu v předešlém roce. Jedním z mnoha důvodů, proč se OSA rozhodl vstoupit do sféry předávání hudebních cen, byla skutečnost, že v České republice do té doby neexistovalo žádné ocenění určené těm, kteří se na vzniku hudebního díla podílejí nejvíce - skladatelům, textařům a nakladatelům. Považujeme za velmi důležité ukazovat veřejnosti, kdo se za hudební tvorbou a známými hity vlastně skrývá.
Jako jediné v České republice jsou tyto ceny, kromě Zlaté ceny OSA, Zlatého fondu OSA a ceny za šíření a propagaci české hudby, udělovány na základě zasílaných statistik hlášení rozhlasových a televizních vysílatelů, provozovatelů hudebních on-line služeb, výrobců a prodejců nosičů nebo pořadatelů koncertů. O výsledcích tedy nerozhoduje žádná odborná porota, ale jsou odrazem toho, jakou hudbu každý den slyšíme z rádií a televizí, kupujeme na nosičích nebo jaké koncerty jsou nejvíce navštěvovány.

Spojují také jako jediné autory napříč hudebními žánry, jsou udělovány celkem v 15 kategoriích jak za tvorbu v oblasti vážné a populární hudby. Každý rok je uděleno na základě rozhodnutí dozorčí rady OSA nejvyšší ocenění – Zlatá cena OSA za přínos české hudbě nebo Zlatý fond OSA za dlouhodobě nejhranější skladby a autory. Oceňováni jsou také mladí autoři do 30 let jak v populární, tak vážné hudbě, kteří dostávají i finanční ocenění od OSA na rozvoj své další tvorby.
Kromě kategorie Zlatý fond OSA jsou ceny určeny žijícím autorům.

Kdy se koná
vyhlášení cen?

Každoročně od roku 2006, vždy přibližně v polovině června za uplynulý rok.

V jakých kategoriích se ceny udílejí?

Výsledky výročních cen vycházejí ze statistik užitých hudebních děl (kromě kategorie 10, 11 a 15).

Ceny se udělují českým žijícím autorům (kromě kategorie 6, 11, 12 a 15) nebo původním skladbám českých žijících autorů, kteří jsou ve smluvním vztahu s OSA.

Pravidlo pro kategorie 7 a 8: autor může být oceněn pouze jednou.

Ceny v některých kategoriích nemusejí být uděleny každoročně.

 

 Název kategoriePopis a pravidla
1 Populární skladba roku nejúspěšnější skladba dle všech identifikovatelných druhů užití z kategorií 7 až 9
2 Vážná skladba roku nejúspěšnější skladba dle všech identifikovatelných druhů užití z kategorií 3 až 6
3 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SKLADATEL POPULÁRNÍ HUDBY autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách
4 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TEXTAŘ autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách
5 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SKLADATEL VÁŽNÉ HUDBY autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách z kategorií 3 až 6
6 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ NAKLADATEL autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách
7 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MLADÝ AUTOR POPULÁRNÍ HUDBY (skladatel nebo textař) nejúspěšnější skladatel do 30 let, který se poprvé objevil mezi nejúspěšnějšími skladbami z kategorií 7 až 9 dle všech identifikovatelných druhů užití, s maximální délkou zastupování 24 měsíců
8 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MLADÝ AUTOR VÁŽNÉ HUDBY nejúspěšnější skladatel do 30 let, který se poprvé objevil mezi nejúspěšnějšími skladbami z kategorií 3 až 6 dle všech identifikovatelných druhů užití, s maximální délkou zastupování 24 měsíců
9 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AUTOR V ZAHRANIČÍ nejúspěšnější autor děl, která byla užita v zahraničí, hodnotí se podle příjmů došlých v daném roce. Ceny se udělují zvlášť pro kategorii vážné i populární hudby.
10 ZLATÁ CENA OSA

určena významným žijícím autorům za celoživotní přínos české hudbě, uděluje se na základě rozhodnutí Dozorčí rady OSA

11 ZLATÝ FOND OSA nejvýznamnější již nežijící čeští autoři, kteří byli ve smluvním vztahu s OSA, a také dlouhodobě nejúspěšnější skladby těchto autorů, uděluje se na základě rozhodnutí Dozorčí rady OSA. Zařazení do Zlatého fondu je možné v jednom ročníku do obou kategorií.
12 KONCERT ROKU nejnavštěvovanější koncert roku nebo koncertní turné s převahou děl domácích autorů
13 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SKLADATEL MEZI ŽÁNRY autor největšího počtu skladeb, které se objevují v TOP 100 dle všech identifikovatelných druhů užití, s přihlédnutím k výši autorského podílu na těchto skladbách z kategorie 10
14 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SKLADBA MEZI ŽÁNRY nejúspěšnější skladba dle všech identifikovatelných druhů užití z kategorie 10
15 CENA ZA PROPAGACI A ŠÍŘENÍ ČESKÉ HUDBY

Uděluje se významným osobnostem mimo autorskou obec, zejména z oblasti publicistiky, výkonného umění, či produkce apod. na základě rozhodnutí Dozorčí rady OSA.

Partneři

  • Pod záštitou
  • Hlavní mediální partneři
  • Mediální partneři